Reklam
DOLAR: 5.87 TL
EURO: 6.59 TL

KÖŞE YAZILARI

18 Nisan 2019

TARİH : 19.04.2019 ﷽ ِ ْم َذا ُك َوا َْي عل م َ قْل َ سَ�ٌ ُ َِن َ ا ف َات ٰي ِا ن َون ب ُ ُْؤِم ۪ذ َ ين ي َّ ٓ َاءَك ال َج ُك ْم مْن ع ِم َل ِ م ْن َ َ ُه َ َّن ا ۙ َ ْح َم َة َ ْف...

11 Nisan 2019

TARİH: 12 ُن ْحِيَي َنُه َح ٰيوًة لَ .04 ن َف ٌ .2019 ُمْؤِم ْن ٰثى َو ُهَو اُ ْو ﷽ اَ ٍ َم ْن َع ِم َل َصالِحًا ِم ْن َذَكر ْح َسِن َما َكانُوا يَ ْع َملُوَن ِاَ ْجَرُه ْم ب ُهْم اَ يَ نَ ِ َن ْجز َولَ ًۚ . َط ِيَبًة َو َم: ْيِه َو َسل...

4 Nisan 2019

TARİH: 05.04.2019 ْح َس ًانا َ وِب ِذ ْ ي ال ُقْرٰبى ِ َدْيِن ا ِ ْالَوال ِ ۪ه َ شْي ًٔـا َ وب وا ب ﷽ ِ ُك ُ ْشر َو ْاع ُب ُد ّ وا ا� َٰ َ وَ� ت ْ ُجُن ِب َ و ّ الصَ ِ اح ِب ِ ال ْ َجار ْ ُقْرٰب َى وال ذي...

28 Mart 2019

TARİH: 29.03.2019 ِ َع ْبِدِه ُسْب َح ﷽ َ ْسَرى ب ـذي ا ِ َان ال ل َ َّ ِ ِ ا ْ َحَرام ْ َم ْس ِج ِد ال م َن ال ْ َم ْس ِج ل ِد َْي ً� ِ ى ال ِذ َّ ْ َصا ال م ْن َْ ا�ق َ ُه ِ ِي ُِنر َ ُه...

21 Mart 2019

TARİH: 22.03.2019 يِهْم َعلَ ّٰللُ ْن َع َم ا ه ۪ذي َن اَ َ ل ِئ َك َمَع اٰ ٰٓ ل اُو۬ه ﷽ ُسوَل َف َ َوال ٰرَ ا ّٰلل ه ِ َوَم ْن يُ ِطـع ِم َن ِئ َك َر۪فيق اًۜ هٰٓ َو َح ُس َن اُو۬ل َۚ َهَدٰٓاِء َوال ٰصَ الِ ۪حي َن ِبٰ۪ي َن َوال ِٰص ٰد۪ ي...

14 Mart 2019

TARİH : 15.03 ْحَيَٓاٌء ِع ْنَد ْل اَ ا بَ ًۜ َوات .2019 ْم ّٰللِ اَ ِل ا ه وا ﷽۪في َس ۪بي ِتلُ ُ ۪ذي َن ق َوََل تَ ْح َسَب ٰنَ الَٰ ِِه ْم وَن. َرٰب ُ ُ ْرَزق ي َم: ْيِه َو َسلَٰ َعلَ ُ ي ا ّٰللَ ِ َصلَٰ ُل ا ّٰللَ ُسو اَل َر َ...

12 Mart 2019

Çan panayırın götürdükleri meydana çıktı. Ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Türkiye benzer sıkıntıları defalarca yaşadı. Bunların da üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Zaten birçok kişi de ekonomiyi hareketlendirmek için girişimlerde bulunuyor.  Haziran ve Eylül Panayırlarına katılımcıların yüzde 90’ı dışarıdan geliyor, bir kısım esnaf da il dışından geliyor, veya  Çanlı esnaf oluyor. Çan Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Çan’da ilk defa 8-10 Mart gerçekleştirilecek Esnaf...

8 Mart 2019

TARİH: 0 ن َس ُ 8 ْح .03.2019 َ ۪ت ِي ه َي ا َ ِ ّال ِ ْدَف ْع ب ۜة ا ُ ئ َّ السِّيَ ﷽ ُة َ وَ� ْ َح َسَن ِي ال َ ْسَتو َوَ� ت يم َفِاَذا ٌّ َ ح ۪م ٌ ِي َ ُه َ ول َّن ع َد َاوٌة َ كا ُه َ...

28 Şubat 2019

TARİH: 01.03.2019 BEREKET MEVSİMİ: ÜÇ AYLAR Muhterem Müslümanlar! Rahmet ve mağfiret iklimi olan üç ayların eşiğindeyiz. Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize salât ve selam olsun. Recep, Şaban ve Ramazan’ı içinde barındıran üç aylar, Regâib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır....

22 Şubat 2019

TARİH ًة َُّو َ ض ْع ٍف ق : 22.02.2019 َ ْع ِد م ْن ب ُ َّم َ ج َع َل ِ ٍف ث م ْن َ ض ْع﷽ ُك ْم ِ َ َق ۪ذ َي خل َّ ُ ال ٰ �ّ َ ا هَو ُ اء َ و ۚ ُ ٓ َ َش ما ي ُ ُق َ...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık