Reklam
DOLAR: 5.43 TL
EURO: 6.15 TL

KÖŞE YAZILARI

15 Kasım 2018

TARİH: 16 ليَْوَم ْ َّٰلل َوا ْر ُجوا ا ه .11 َن يَ ا .2018 ٌ لِ َم ْن َك ٌ َح َسنَة ْسَوة ُ﷽ ْم ۪في َر ُسوِل ا ّٰلل هِ ا َكُ َن ل َق ْد َكا َ ل ًۜ َ َك۪ثيرا ِخَر َوذَ َكَر ا ّٰلل ه ْْله ا َم: َ ٰ ْيِه َوَسل َ ُ َعل...

14 Kasım 2018

BİR ADAM DAHA GİTTİ. İSMAİL SARIDAL Evet başlık böyle , her şapka giyenden adam olmaz der cazgir, her pantolon giyenden de adam olmaz, rahmetli , bugün toprağa vereceğimiz İsmail Sarıdal dört dörtlük adamdı geç tanıdım sayılır kendisini, 25 yıl önceydi sanırım ama babaydı, evlatların evlerini kendi elektrik ,suyunu yapacak kadar ustaydı benim evimde de emeği var  biz hakkımızı helal ettik o...

9 Kasım 2018

TARİH: 09.11.2018 ﷽ ين ُهَّو يَّ ْه ۪د َّق۪ني فَّ َّ ۪ذ َّ ي خل َّ ل َ ا ين ْط ع ُم۪ن َّي ويَّ ْس ۪ق ۪ذ ُي هَّو يُ َّ َّ ا م ر ْض ُت َّ ف َّوال ُهَّو َّواِذَّ ين يَّ ْش ۪ف ين ۪ذي يُ ۪ميتُ۪ني ثُ مَّ يُ ْح۪ي َّ َّوال َّو َّم: َّ...

1 Kasım 2018

TARİH: ل َح ار َث ا َك ا 02.11 َويُاهِل .2018 ض لِيُ اف ِس َد ۪فيَها ار ِ﷽ اْلَ ى َس ّٰعى ِفي ا ّٰ َوِاذَا تََول ا َفَساَد ال َْل يُ ِح بُ ُ َۜ َوا ّلل ّٰ اسَل َ َوال ن َو َم: َ ايِه َوَسل َ ُ َعل ي ا ّللَ َ ِ َصل َل َر...

29 Ekim 2018

DAĞ TAŞ CUMHURİYET DİYE İNLİYOR   Bugün bayram vatan millet coşuyor Dağ taş Cumhuriyet diye inliyor Küçük büyük herkes sevinç yaşıyor Dağ taş  Cumhuriyet diye inliyor   Ellerde bayraklar yürekte coşku Yaşıyoruz her an bu büyük aşkı Biz neyleyelim ki  sarayı köşkü Dağ taş  Cumhuriyet diye inliyor   Sarsılmadı yerin aynı duruyor Varlığın yurduma duvar örüyor Dayandığın temel güven veriyor Dağ taş  Cumhuriyet diye inliyor   Huzurluyuz senle dünya hanında Adın dolaşıyor Türk'ün kanında Dimdik ayaktayız senin yanında Dağ taş ...

26 Ekim 2018

TARİH: ْ  .10  26 2018- م َج َعَل بَْيَنـكُ 26 ا َو .10 ْيَه َ ال .2018 وا ِ لِتَ ْسكُـنُ۪ٓ ا ْزَواجاً َ ْم َ﷽ْن ُف ِسكُ ْم ِم ْن ا َكُ َق ل َ َ ْن َخل يَاتِ ه۪ٓ ا َوِم ْن اٰ ُرو َن يَتَ َف كَ ٍ يَا ٍت لِ َقْوم ََلٰ َك في ٰذلِ َ ن...

18 Ekim 2018

TARİH: 19.10.2018 MADDİ VE MANEVİ ARINMA: TEMİZLİK Muhterem Müslümanlar! Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, mümini maddeten ve manen temizleyen abdest, gusül ve teyemmümü emrettikten sonra şöyle buyurmuştur: “Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.” 1 Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir,...

15 Ekim 2018

  KANAATKAR OL   Arzular hevesler insana kuyu Kanaatkar ol ki hür yaşayasın Bal şerbet görünür zehirli suyu Kanaatkar ol ki hür yaşayasın   Bülbülü susturan yediği duttur Keçiyi o yardan uçuran ottur Aklını devşirip kararın tuttur Kanaatkar ol ki hür yaşayasın   Parayı kendine efendi yapma İhtirasın için yolundan sapma Rütbe için Allah kuluna tapma Kanaatkar ol ki hür yaşayasın   Ne kadar yüz aldın o kadar astar Bugün veren yarın karşılık ister Hakkına razı ol duruşun göster Kanaatkar ol...

12 Ekim 2018

TARİH ُمو َن َ ْظل : يُ 12.10 ََل ت َو ُه ْم .2018 ل نَ ْف ٍس َما َك َسبَ ْ ُ ٰفى ُكٰ ه َم تَُو ِّٰلل ثُ ٰ ﷽ه َى ا ال ْر َج ُعو َن ۪فيِه ِ تُ َُقوا يَْوماً َواتٰ َو َم: َ ٰ ْيِه َوَسل َ ُ َعل ي ا ّٰللَ َ ٰ ِ...

5 Ekim 2018

TARİH: 05.10.2018 ْر َج ُعو َن ا تُ ْينَ﷽ َ ل اِ َمْو ِت ثُ مَ ْ ائِ َقةُ ال نَ ْف ٍس ذََٓ لُ ُك َو َم: َ ْيِه َوَسل َ ُ َعل ي ا ّللَ َ ِ َصل َل َر ُسو ُل ا ّللَ قَا َجنَائِ ِز، ْ ِض، َوات ِبَاعُ ال َمِري ْ ، َو ِعيَا َدةُ...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık